OpinieRecenteTop

Victor Poleacov la Prezentarea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016

Marți, 28 martie, s-a desfășurat masă rotundă cu genericul “Prezentarea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 în regiunea CENTRU/SUD-EST”. Secretarul executiv al Gărzii Tinere Victor Poleacov a participat la evenimentul de prezentare a rezultatelor Misiunii Promo-LEX.

поляков

“Pe lîngă tot ce a fost abordat în cadrul mesei rotunde, eu am decis să mă axez pe două probleme de proporție cu care se confruntă societatea noastră nu doar în campania electorală pentru alegerea președintelui RM dar și în cele parlamentare, dar și locale. Una din ele ține de competența administrației publice centrale, de accea voi fi cît mai conchis în acest sens, iar cea de-a doua ține de competența consiliilor locale, fapt pentru care o voi desfășura, mai ales că ține de subiectul mesei rotunde organizate astăzi.

Așadar, campanii electorale la rînd, administrația publică centrală decide deschiderea birorurilor electorale insuficiente în comparație cu numărul cetățenilor noștri ce se află peste hotarele țării, fapt ce prejudiciază incomensurabil unul din drepturile fundamentale ale acestora – dreptul la vot. Or, voința poporului constituie baza puterii de stat. Cu părere de rău, ca și în mai toate campaniile electorale, acest drept i-a fost îngrădit nu unei, nu pentru zece, ci pentru sute de mii de moldoveni ce se află în afara țării, dar care au dorința de a participa în alegeri dar cărora li s-a îngrădit acest drept constituțional.

O a doua problemă de proporție o consider desemnarea candidaturilor pentru funcțiile de membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare. Or, anume ei sunt acei care gestionează o parte mare din procedura de vot a cetățenilor veniți la urnele de vot.

Așadar, conform art. 29 alin. (11) a Codului electoral al RM ”Candidaturile a 3 membri ai biroului electoral al secţiei de votare se propun de către consiliile locale… ” În așa ordine de idei, executivul APL urmează să elaboreze proiectul de decizie prin care se vor desemna membrii biroului electoral al secției de votare și va fi îanintat organului deliberativ spre aprobare, în cazul nostru Consiliului municipal Chișinău. Din start vreau să spun că toată procedura desemnării și înaintării în consiliu s-a tergiversat pînă la ultimul moment, astfel încît, aleșii locali să nu mai aibă timp pentru a verifica lista tuturor momebrilor, să verifice compatibilitatea ocupării acestei funcții, experiența în calitate de funcționar electoral și alte informații relevante, în timp ce art.29 alin. (2) al aceluiași Cod electoral presupune că ”Secţiile de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie în localităţi, …, cu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilor”. Și ce credeți, proiectul de decizie a fost înaintat spre aprobare tocmai în data de 22 septembrie 2016, practic în ultima zi admisibilă pentru a înainta cadidații. Nici nu putem vorbi despre faptul ca noi, aleșii locali să avem rezervat ceva timp pentru a modifica sau adăugi membri.
Și iarăși problema de pretutindeni în organizarea ședințelor consiliilor locale care se petrec cu încălcarea tuturor normelor de transparență în procesul decizional, or, proiectul deciziei a fost înaintat aleșilor locali doar cu o zi înainte de dezbaterea acestuia în ședința consiliului”, – a declarat Victor Poleacov.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *