Victor Poleacov: Municipalitatea pierde milioane din cauza gestionării defectuoase a patrimoniului public


Chișinăul pierde anual sute de milioane de lei din cauza gestionării defectuoase a patrimoniului public. Privatizări netransparente, fraudarea proprietății publice, duc la pierderi enorme pentru municipiu, declară consilierul municipal PSRM, liderul ”Gărzii Tinere”, Victor Poleacov.

„Municipiul este lipsit de o politică și de o viziune a gestionării patrimoniului transparent și integrat. Ca rezultat, bugetul municipiului pierde anual sute de milioane de lei. În acest sens, de nenumărate ori, Curtea de Conturi a RM face trimiteri la abaterile pe care Primăria mun. Chișinău le săvîrșește, prin hotărîrile emise după ce efectuează auditul corespunzător. Mai mult, fracțiunea PSRM în Consiliul municipal Chișinău a bătut alarma din start despre faptul că bugetul municipiului are de suferit de pe urma administrării defectuoase a patrimoniului. Аceste dezbateri publice au ca scop constatarea deficiențelor, pun în iveală problema din care rezultă scopul – de a îmbunătăți procesul de administrare a proprietăților municipale prin crearea unei direcții care ar fi formată din fuziunea funcțiilor de gestionare a proprietății funciare municipale din cadrul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare și a celei de gestionare a imobilelor din cadrul Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale” a declarat Victor Poleacov.

În cadrul audierilor publice a fost prezentat un raport, potrivit căruia din cele 700 de milioane de lei pe care anual Capitala le pierde din cauza fraudării procesului de achiziții, aproximativ 300 de milioane este imposibil de ale completa. Experții au constatat, de asemenea că, 400 de milioane din cele 700 de milioane ar fi posibile de materializat, dacă toate spațiile locative și comerciale municipale ar fi înregistrate într-un registru, iar plata pentru arendă ar fi achitată sută la sută.