О нас

PROGRAMUL mişcării de tineret „Garda Tînără – Молодая Гвардия”

Noi – suntem generaţia tînără a Moldovei! Noi nu ne ascundem, ci propunem soluţii, depunem energie, acţionăm în echipă şi sîntem responsabili de cuvintele şi acţiunile noastre! „Garda Tînără” îşi propune ca scop să devină o forţă motrice reală care în mare măsură va hotărî politica statului în domeniul tineretului.

În calitate de cele mai importante sarcini „Garda Tînără” îşi propune promovarea intereselor tuturor tinerilor, implementarea programelor şi proiectelor, care influenţează şi implică numărul maxim de tineri din ţară.

Apărînd într-un mod consecvent valorile naţionale, idea umanismului şi a echităţii, „Garda Tînără” tinde să asigure accesul egal tuturor tinerilor la educaţie, medicină, cultură şi programele umanitare.

Realizînd faptul, că natura activităţii organizaţiei trebuie să fie una concretă şi sistemică şi conştientizîndu-şi responsabilitatea civică, „Garda Tînără” îşi propune următoarele sarcini pentru viitorii doi ani:

Blocul 1: Dezvoltarea civică şi progresul social

Implementarea programelor şi proiectelor pentru a spori rolul şi responsabilitatea civică adevărată în rîndul tinerilor. Crearea condiţiilor necesare pentru elaborarea şi promovarea iniţiativelor civice de tineret. Implementarea unui dialog constructiv între tineret şi guvernare.

Consolidarea potenţialului şi a capacităţilor de lider a tinerilor, formarea poziţiei civice active, participarea directă a tinerilor în activitatea statului şi viaţa societăţii. Implicarea lor în procesele decizionale la nivel local şi republican.

Organizarea şi desfăşurarea meselor rotunde, dezbaterilor, training-uri şi seminare cu topicul „Edificarea naţiunii civice moldoveneşti şi rolul ei în consolidarea unei societăţi multiculturale şi polietnice în Moldova”.

Promovarea la nivel regional a ideii de edificare a națiunii civile moldovenești, prin unirea tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de naționalitate și origine etnică, precum și limba de comunicare.

Evaluarea opiniei publice, crearea unei baze de date unice pentru tineret, identificarea şi analiza problemelor existente.

Crearea unui Centru de resurse pentru a facilita activitatea organizaţiilor obşteşti. Consolidarea potenţialului sectorului neguvernamental de tineret.
Blocul 2: Progresul informaţional în viziunea tinerilor

Crearea unei comunităţi electronice de tineret, utilizarea eficientă a potenţialului reţelelor sociale electronice în realizarea proiectelor şi programelor de importanţă naţională.

Crearea unui mediu informaţional puternic în calitate de factor formator al proiectului sistemic de modernizare a Moldovei, care va include mass-media electronică, ziare, reţele de bloguri.

Formarea unor reţele sociale majore de tineri cu viziuni comune pentru a răspîndi idea moldovenismului, statalităţii şi a principiului multietnicităţii.

Crearea unui şir de proiecte informaţional-analitice în scopul sporirii responsabilităţii civice şi a patriotismului în rîndul tinerilor.

Acordarea asistenţei în procesul de consolidare şi promovare a proiectului „guvernare electronică” prin participarea studenţilor şi a specialiştilor tineri în elaborarea produselor în cadrul acestui proiect.

Crearea unui sistem de educaţie alternativă pentru tineri cu privire la tehnologiile informaţionale (pe lîngă programele de instruire din instituţiile de învăţămînt).

Blocul 3: Mediul studenţesc

Cooperare pe scară largă cu sindicatele studenţeşti în domeniului protecţiei drepturilor şi a intereselor studenţilor. Promovarea programelor comune.

Crearea unor servicii sociale de asistenţă psihologică şi protecţie socială pentru tineri.

Combaterea corupţiei în instituţiile de învăţămînt superior. Informare şi consultare juridică pentru studenţi.

Asistenţă pentru studenţi în pregătire practică în companii publice şi private. Elaborarea şi implementarea programelor de asistenţă în domeniul ocupării forţei de muncă a tinerilor specialişti.

Implementarea proiectelor de îmbunătăţire a condiţiilor de trai în căminele studenţeşti.

Desfăşurarea în comun şi pe scară largă a unor evenimente culturale, acţiuni sportive şi de divertisment, deplasări turistice.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *