Recente

Socialiştii cer misiunii UE în Moldova să renunţe la standarde duble şi să-i penalizeze pe cei vinovaţi

Posted on

Astăzi, activiştii Gărzii Tinere și a Partidului Socialiştilor din Republica Moldova au organizat o acţiune de protest în faţa reprezentanţei Uniunii Europene în Moldova. Protestatarii s-au pronunţat împotriva standardelor duble, împotriva încălcării legii, împotriva acţiunilor antidemocratice din partea autorităţilor moldoveneşti. Pe lîngă aceasta, protestatarii au cerut funcţionarilor europeni să se implice pentru a pune capăt […]

Recente

Tinerii gardiști au participat la sărbătoarea „Ultimului sunet” în mai multe şcoli din ţară

Posted on

Astăzi, conducerea Gărzii Tinere a vizitat liceele capitalei, unde a felicitat profesorii și elevii cu sfîrșitul anului școlar. De asemenea și Igor Dodon, preşedintele Partidului Socialiştilor din Republica Moldova a fost oaspetele de onoare la festivităţile consacrate „Ultimului sunet” din gimnaziile din satul Căpriana şi Sadova. Festivităţile au avut loc într-o atmosferă plină de emoţii, […]

О нас

Consiliul Coordanator al Gărzii Tinere

Posted on

Consiliul Coordonator asigură gestionarea Organizației între ședințele Consiliului Republican. Componența cantitativă și calitativă a Consiliului Coordonator se stabilește de către Consiliul Republican pe un termen de 2 ani Radvan Marina Vitneanski Iuri Odnostalco Vladimir Gramma Sergiu Тucan Eugen Țurcan Nichita Poleacov Victor Please follow and like us:

О нас

Consiul Republican

Posted on

Şedinţele Consiliului Republican se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi 50% + 1 din numărul total al membrilor. Deciziile se adoptă cu 2/3 de voturi a celor prezenţi. № Raionul Prenume Nume 1 Anenii Noi Chemscaea Valentina 2 Bălți Gramma Sergiu 3 Bălți […]

О нас

Сomisia de control

Posted on

Comisia de Control (CC) exercită controlul asupra activității economico-financiare a Organizației, a cărei componență cantitativă și calitativă se alege de Congres pe un termen de 2 ani. Componența Comisiei de Control nu poate include membrii Consiliului Republican. № Raionul NumePrenume Funcție 1 s. Rîșcani Ciornii Oleg Președinte 2 Bălți Мaslov Vlad 3 s. Botanica Dombrovschii […]

О нас

PROGRAMUL mişcării de tineret „Garda Tînără – Молодая Гвардия”

Posted on

Noi – suntem generaţia tînără a Moldovei! Noi nu ne ascundem, ci propunem soluţii, depunem energie, acţionăm în echipă şi sîntem responsabili de cuvintele şi acţiunile noastre! „Garda Tînără” îşi propune ca scop să devină o forţă motrice reală care în mare măsură va hotărî politica statului în domeniul tineretului. În calitate de cele mai […]

О нас

Statutul Gărzii Tinere

Posted on

1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Asociaţia Obştească „GARDA TÎNĂRĂ”, în continuare – „Organizație”, este o asociaţie neguvernamentală, nonprofit, de utilitate publică constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut. 1.2. Denumirea completă: Asociaţia Obştească „GARDA TÎNĂRĂ”. 1.3. Organizația este creată şi îşi desfăşoară activitatea în […]

Recente

Poporul trebuie să decidă prin REFERENDUM încotro merge ţara

Posted on

Socialiştii au lansat un spot video la tema necesităţii organizării de referendum în situaţia cînd ţara se află în pragul unei alegeri decisive: încotro să meargă, spre Uniunea Vamală sau Uniunea Europeană. Socialiştii consideră că doar poporul este în drept să facă această alegere prin Referendum. PSRM are convingerea că un referendum național, în privința […]