Без рубрики

⭐Успей подать заявку на Национальный Молодёжный Форум «Парламент»

Опубликовано

Успей подать заявку на Национальный Молодёжный Форум «Парламент»
Проект “Парламент”- это интерактивное обучение молодёжи новой смешенной избирательной системы РМ.
Беря во внимание изменения в процессе выборов в Парламент РМ, Молодая Гвардия решила провести масштабную кампанию по обучению молодогвардейцев процессов выборов, от назначения даты выборов, до валидации мандатов депутатов Парламента РМ.
Форум будет проходить в Кишинёве с 22 по 23 декабря в Institutul Muncii ( Zimbrului 10).
Участникам проекта, на момент подачи заявление, должно исполнится не менее 16 лет.

Молодогвардейцы пройдут все этапы выборов, а акцент будет поставлен на изучения новой формы выборов — смешанной системы выборов в Парламент РМ, предвыборную кампанию, агитацию, поведение во время предвыборной кампании, процесс выборов на избирательном участке, объявление результатов выборов.

Анкету ты можешь заполнить по этой ссылке:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScWhLEz4H-XenRyjC…/viewform
Мы ждём тебя!

—————————-

Dovediți să trimiteți o cerere pentru participare la Forumul Național al Tineretului «Parlament».
Proiectul «Parlament» este o formă de participare interactivă a tinerilor în studiul noului sistem electoral mixt al Republicii Moldova.
Ținînd cont de modificările în procesul alegerilor pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Garda Tânără a decis să desfășoare o campanie largă de informare a tinerilor proceselor electorale, începînd cu stabilirea datei alegerilor, pînă la validarea mandatelor deputaților din Parlamentul Republicii Moldova.
Forumul va avea loc în Chișinău, începînd cu 22 decembrie și pînă la 23 decembrie, în Institutul Muncii, aflat pe strada Zimbrului 10.
Participanții la proiect, la momentul depunerii cererii, trebuie să aibă cel puțin 16 ani împliniți.

Membrii Gărzii Tinere, vor trece prin toate procesele electorale, iar accentul va fi pus pe studierea noii forme de alegeri — sistemul electoral mixt în Parlamentul Republicii Moldova, campania electorală, agitația, comportamentul în timpul campaniei electorale, procesul electoral la secția de votare, anunțarea rezultatelor alegerilor.

Puteți completa chestionarul accesînd linkul:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScWhLEz4H-XenRyjC…/viewform
Vă așteptăm!

Please follow and like us:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *