Аналитика

Are viitor federalizarea Moldovei în viziunea tinerilor?

big-modelul-olandez-de-promovarea-afacerilor-preluat-de-tinerii-moldoveni

Problema soluționării conflictului transnistrean este una dintre cele mai discutate nu doar în cercurile politice din Moldova, dar și în rîndul unor anumite organizații internaționale. Lipsa de consens pînă în zilele noastre se datorează viziunilor diferite cu privire la problema în cauză a actorilor principali – Chișinău și Tiraspol. Au loc negocieri, se desfășoară întîlniri la diferite niveluri, se propun diverse variante de soluționare a conflictului, însă nu avem nici urmă de rezultate.
În prezent putem evidenția trei posibile căi de soluționare a problemei transnistrene:
1) Includerea Transnistriei în componența Republicii Moldova. Anume această direcție este promovată de către autoritățile de la Chișinău în cadrul negocierilor cu partea transnistreană în formatul „5+2”. Un astfel de scenariu este evident contrar poziției Tiraspolului.
2) Permiterea Transnistriei să devină un stat independent. Acest scenariu nu corespunde intereselor Republicii Moldova, deoarece va avea un impact grav asupra suveranității și integrității teritoriale ale RM.
3) Transformarea Republicii Moldova în federație, compusă din cel puțin trei părți componente (Moldova, Găgăuzia și Transnistria). Acest scenariu este unul dintre cele mai potrivite pentru toți actorii diferendului.
Un rol semnificativ în soluționarea problemei transnistrene îl poate juca tineretul. Iată de ce este important de cunoscut care este poziția acestuia.
În marea sa majoritate, tinerii de etnie moldovenească consideră că Transnistria trebuie să rămînă parte indispensabilă a Moldovei. Rădăcinile acestor opinii pornesc de la sistemul de învățămînt, în special în domeniul istoriei și a limbii, fiind acelea care formează viziunile generației tinere. Altfel sunt privite lucrurile de către tineretul vorbitor de limba rusă. O mare parte din ei susțin poziția transnistrenilor și văd în ei victime ale unioniștilor români și rusofobilor aflați la putere. În marea sa majoritate soluția problemei este văzută de ei în acordarea independenței Tiraspolului. Această abordare este una greșită. Mulți nu înțeleg faptul că dobîndirea de către Transnistria a statutului de independență va duce la pierderea statalității Republicii Moldova. Malul stîng și populația numeroasă vorbitoare de limbă rusă a acestuia joacă un rol de ancoră, care reține Moldova de la unificare cu vecinul său din vest. Anume din acest motiv în rîndul unioniștilor au început să răsune vocile, care cer separarea imediată a Transnistriei.
Dar care este poziția tineretului din stînga Nistrului? Majoritatea tinerilor transnistreni nu consideră Moldova în calitate de patria sa și nu sunt cointeresați în unirea celor două maluri. Ei își asociază speranțele cu Rusia și acolo își văd viitorul. În general, ei consideră că Transnistria trebuie să fie un stat independent de Moldova. Cei cu idei mai radicale cer chiar unirea Transnistriei cu Ucraina sau Rusia. Acesta este rezultatul fricii pe care ei o poartă față de faptul că în cazul unirii cu Moldova, mai devreme sau mai tîrziu, drepturile lor în calitate de minorități etnice vor fi lezate. Aceste temeri sunt alimentate în fel și chip de declarațiile politicienilor unioniști de la Chișinău, cum ar fi Mihai Ghimpu și Vitalia Pavlicenco. Se îngrijorează locuitorii din Transnistria și în legătură cu unele proiecte de legi, propuse de deputații liberali, cum ar fi, de exemplu, proiectul de lege cu privire la limbă propus recent deja de fostul membru al Partidului Liberal, deputatul Ana Guțu.
O altă viziune au tinerii care consideră că scenariul cel mai optim pentru soluționare diferendului transnistrean este federalizarea Republicii Moldova. Numărul redus al adepților acestei abordări se datorează nu atît lipsei de popularitate a ideii federalizării, cît lipsei unor forțe politice sau de alt gen care ar promova această idee, atît în rîndul populației, cît și la nivel de stat. În prezent unica organizație care promovează o politică activă în această direcție, demonstrînd că federalizarea va duce nu doar la reunificarea țării, dar și la soluționarea multor probleme social-economice pentru locuitorii ambelor maluri este Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și reprezentanții aripii tinere a acestuia – „Garda Tînără”.
În Moldova secolului XXI vor locui nu doar politicienii de astăzi, indiferent de faptul unde se află oficiile lor, în Chișinău sau în Tiraspol, dar și actualii studenți și elevi. De aceea este important de luat în considerare și opinia lor cu privire la problematica relațiilor dintre cele două maluri. Experiența ultimilor ani arată că tineretul contemporan este tot mai mult interesat de politică și nu este atît de pasivă precum în trecut. Totuși, în același timp, nivelul educației politice al tinerilor este unul foarte redus. Parțial de acest lucru se face vinovat sistemul de educație și învățămînt, care contribuie la formarea în rîndul tinerilor a unei viziuni unilaterale asupra lucrurilor. Federalizarea Moldovei nu este imposibilă. Este necesar doar să privim problema dintr-o perspectivă mai largă și să relansăm procesul.

Please follow and like us:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *