Аналитика

Oare nu a venit timpul să renaștem conștiința de sine a națiunii moldovenești?

index3

Recent Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un nou proiect de lege, conform căruia în adeverința de naștere a copilului va lipsi rubrica „naționalitate”. Doar la atingerea vîrstei de șaisprezece ani, tînărul va putea la dorință să-și aleagă naționalitatea și să o introducă în actele de stare civilă. La prima vedere, acest proiect de lege arată foarte democratic și oferă cetățeanului dreptul la autoidentitate etnică. Însă situația din Republica Moldova este multa mai complicată. Sistemul învățămîntului, care nu poate fi numit decît unul antistatal, va duce la faptul că majoritatea cetățenilor cu vîrsta de șaisprezece ani se vor autoîntitula români. Iar în Moldova acest lucru înseamnă mult mai mult decât apartenența etnică – este și o aspirație de a se uni cu vecinul vestic.
La începutul anilor 1990 în rîndul intelectualilor moldoveni și, în special al învățătorilor, au apărut adepți ideii „românismului” și „românounionismului”. Acest lucru a influențat asupra sistemului de învățămînt recent creat. Multe școli moldovenești au început să primească manuale de peste Prut. România pînă și în prezent furnizează un număr mare de manuale, mai ales în domeniul istoriei și culturii, anume care reprezintă aspectele cheie în formarea identității naționale a tineretului. Cu toții cunoaștem că în școli elevii învață Istoria românilor, și nu Istoria Moldovei. Da, era o perioadă cînd exista obiectul cu denumirea „Istoria integrată”, însă aceasta era doar o fuziune a două discipline. Se creează o situație specială: copiii din Moldova studiază istoria altui stat. De aici reiese că tînăra generație a cetățenilor Republicii Moldova este educată de alt stat. Este absurd! Chiar și în Austria, cu toată apropierea sa culturală și etnică față de Germania, elevii studiază istoria Austriei și a nu cea a vecinului.
Să deschidem orice manual de istorie și vom vedea că numărul capitolelor care se referă la istoria Republicii Moldova este foarte mic. Mai ales ce ține de istoria modernă și contemporană. În general, atenția este acordată istoriei românilor, iar situația de pe teritoriul Republicii Moldova prezentată ocazional și fără a se aprofunda.
În cel din urmă, noi modelăm tineretul, care se asociază cu statul vecin și nu consideră Moldova ca fiind patria sa. Apare întrebarea: cînd acești tineri se vor maturiza, iar unii din ei vor deveni politicieni sau personalități publice, miniștri și judecători, interesele cărui stat ei vor promova? Nu va duce acest fapt la unirea ulterioară cu România și nimicirea suveranității și statalității noastre? Posibil, astăzi, în școlile noastre învață acei care în viitor vor semna actul, care va șterge Republica Moldova în calitate de stat independent de pe harta lumii.
Unul dintre modurile importante de a evita o astfel de evoluție este modificarea totală a actualului sistem de învățământ. Cel mai important este crearea unui curs al Istoriei Moldovei, care ar cuprinde procesele istorice, referitoare exclusiv la teritoriul Republicii Moldova. Tînăra generație trebuie educată în spiritul mîndriei față de țara sa și istoria sa glorioasă. Noi doar avem cu ce să ne mîndrim – istoria Moldovei este plină de nume și evenimente faimoase. Doi ani în urmă noi toți am marcat douăzeci de ani de la obținerea independenței de către Republica Moldova. Oare nu a venit timpul să renaștem conștiința de sine a națiunii moldovenești?

Please follow and like us:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *